Istoria muzeului

Prin dispozitia Consiliul Popular al judetului Vaslui în 1974, la 18 octombrie s-a infiintat Muzeul Judetean Vaslui, cu profil mixt istorie si etnografie , avand ca prim director pe prof. Constantin Popescu, muzeograf cu experienta si contributii importante in formarea altor institutii muzeale cum ar fi: Bran, Fagaras, Rasnov.

Cu sprijinul Consiliului culturii si Educatiei Socialiste tot in acel an au fost incadrati ca muzeografi: Rica Popescu, Ionel Bauman si Ioan Mancas care sub indrumarea si supravegherea directorului general al muzeelor din Romania, Iulian Antonescu au realizat tematica pentru expozitia de baza a institutiei.

Muzeul judetean Vaslui s-a deschis în ziua de 27 septembrie 1975, in prezenta specialistilor din centrele universitarea Iasi si Bucuresti, a directorilor muzeelor din Moldova si a autoritatilor locale si judetene, fiind apreciat in acel moment si dupa, ca cel mai tanar muzeu al tarii, aspect valabil si astazi, si cel mai bine realizat din punct de vederea tematic, stiintific si muzeotehnic.

Muzeul Judeţean “Ştefan cel Mare” din Vaslui reprezintă o prestigioasă instituţie de cultură şi educaţie din judeţul Vaslui, menită să răspundă nevoilor acute ale vasluienilor şi nu numai de informare asupra trecutului istoric al poporului român şi de formare a unui spirit civic şi chiar patriotic. Prin diversitatea activităţilor sale, această instituţie muzeală constituie un reper esenţial în ceea ce priveşte realizarea actului cultural-educativ în spaţiul teritorial-administrativ al judeţului Vaslui. Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” din Vaslui este o instituţie de cultură de importanţă judeţeană și de drept public, aflată în slujba societăţii şi a cetăţenilor, aflată sub autoritatea Consiliului Judeţean Vaslui.

Înființată încă din 18 octombrie 1974 ca instituție muzeală cu profil mixt de istorie şi etnografie și având ca prim director pe prof. Constantin Popescu, reputat muzeograf cu experienţă. Deschiderea oficială a avut loc, însă, în ziua de 27 septembrie 1975, în prezenţa specialiştilor din centrele universitare din Iaşi şi Bucureşti, a directorilor muzeelor din Moldova şi a autorităţilor locale şi judeţene, fiind apreciat în acel moment ca cel mai tânăr muzeu al ţării, aspect valabil şi astăzi, dar şi cel mai bine realizat din punct de vedere tematic, ştiinţific şi muzeo-tehnic. Acest lăcaş de cultură este structurat pe mai multe secţii: Secţia de Arheologie și Istorie Veche, Secţia de Arheologie și Istorie medievală, Secţia de Istorie Modernă şi Contemporană, Secţia Memorialistică - Personalități, Secţia Tezaur - Numismatică - Medalistică și Secţia Etnografie şi Artă Populară, iar în anul 1989 s-a deschis şi Secţia de Artă Contemporană Românească, pe baza colecției donate de dr. Constantin Teodorescu” de la Bârlad.

Organizarea şi funcţionarea instituţiei are la bază Legea muzeelor şi a colecţiilor publice nr. 311/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 189/2008 privind managementul instituţiilor de spectacole sau concerte, muzeelor şi colecţiilor publice, bibliotecilor şi al aşezămintelor culturale de drept public, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 269/2009.

Principala misiune a acestei instituţii de culturăeste cercetarea şi colecţionarea de bunuri cu caracter arheologic, istoric, artistic, etnografic şi memorialistic, în vederea protejării, creşterii şi valorificării cultural-științifice, artistice și turistice a patrimoniului cultural naţional.

Obiectivele principale ale instituţiei - corelate cu atribuţiile Consiliului Judeţean Vaslui şi cu legislaţia în vigoare sunt:

 1. Organizarea evidenţei gestionare şi ştiinţifice a patrimoniului cultural deţinut în administrare de către instituţie;
 2. Constituirea şi organizarea fondurilor documentare, precum şi a arhivei generale a instituţiei;
 3. Depozitarea, conservarea şi restaurarea patrimoniului cultural național deţinut, conform standardelor europene generale, precum şi Normelor elaborate de Ministerul Culturii şi Patrimoniului Cultural Naţional;
 4. Punerea în valoare cultural-științifică și educativă a patrimoniului cultural aflat în administrarea sa, prin:
 • editarea de publicaţii ştiinţifice şi de popularizare a tematicilor expoziţionale (pentru expoziţiile permanente şi cele temporare);
 • întocmirea evidenţei informatizate, gestionarea şi valorificarea ştiinţifică a tuturor bunurilor culturale din colecţiile muzeului;
 • promovarea unor oferte cultural-artistice și educaţionale pentru comunităţile locale, destinate cunoaşterii istoriei naţionale şi locale, dar şi formării unei atitudini civice de păstrare şi valorificare a patrimoniului;
 • îmbogățirea și promovarea patrimoniului cultural, prin cercetări ştiinţifice, prin activități cultural-științifice și educative şi prin intermediul mijloacelor de popularizare.

Muzeul Judeţean „Ştefan cel Mare” din Vaslui reprezintă una din instituţiile de bază de promovare a culturii şi istoriei noastre româneşti cu deosebit accent pe aspecte din istoria locală dar şi cea naţională. Se deosebeşte de celelalte instituţii de cultură prin faptul că prezintă istoria prin mărturiile descoperite de la înaintaşii noştri, cuprinse în expoziţia de bază a muzeului. Muzeul nostru nu este numai un loc de prezentare a istoriei, ci şi un loc de întâlnire a oamenilor de ştiinţă tocmai pentru a dezbate şi înţelege mai bine istoria noastră. Astfel, printre activităţile de bază ale muzeului se numără şi Sesiunea Naţională de Comunicări Știinţifice ”Acta Moldaviae Meridionalis”, la care participă atât specialişti, oameni de ştiinţă, atât din ţară cât şi din străinătate. Pe lângă activitatea de cercetare, expunere, prezentare, restaurare şi conservare a istoriei noastre, se numără şi activităţile de promovare şi colaborare. Semnificativă în acest sens este şi colaborarea între muzeul nostru şi două organizaţii din Belgia: New Belgica Organisation (Boom) și Belgica Society (Ostend), avându-l în centrul atenției pe marele om de ştiinţă Emil Racoviţă - care a participat la prima expediţie ştiinţifică (iniţiată de belgieni) la Polul Sud, în Antarctica (1897-1899) şi de la care muzeul vasluian deţine o colecţie de obiecte personale şi de documente.

Contacteaza-ne

Str. Hagi Chiriac, nr.2, loc. Vaslui, jud. Vaslui

 • dummy+4 0235-311626

 • dummy+4 0235-311626

 • dummy contact@muzeu-vaslui.ro

Newsletter

Enter your email and we'll send you more information

Search